Bachmač - Sokolovo 2013

Napsal admin dne 13. 08. 2012 v 15:10

Vážení přátelé

 
František Trávníček a Radim Chrást

si dovolují Vás pozvat na vzpomínkový  pochod

BACHMAČ – SOKOLOVO 2013Propozice pochodů u příležitosti legionářských československých vojenských tradic roku 2013
 
BACHMAČ – SOKOLOVO 2013
 
 
V březnu 1918, v době, kdy německá vojska začala obsazovat Ukrajinu, československé legie dostali rozkaz k odjezdu na západní frontu do Francie. Začal přesun několika desítek tisíc mužů, výstroje a materiálu na východ do Vladivostoku. Prvním cílem tak bylo projít Kyjevem, dostat se do železniční stanice Bachmač a pokračovat dál na východ. To vše před postupujícími německými vojsky. V březnových dnech roku 1918 tak u železničního uzlu Bachmač především 6. pluk „Hanácký“ a 7. pluk „Tatranský“ svedli boje, které umožnili zbytku československých legií projet Bachmačí. Začala tak slavná „sibiřská anabáze“, která spolu s bitvou u Zborova v roce 1917 a u Bachmače 1918 proslavila československé legie na Rusi a umožnila vnik československého státu.
 
O 25 let později, počátkem března 1943, po výcviku v Buzuluku, dospěl 1. čs. polní prapor v SSSR do Charkova, aby se zapojil do boje proti hitlerovskému Německu, které v té době okupovalo Československo. 1000 mužů a žen – Čechů, Moravanů, Slováků, Podkarpatských Rusínů, židů, Volyňáků, ale i německých antifašistů, interbrigadistů ze Španělska, exulantů z okupované vlasti – jako regulerní vojenská jednotka pod velením Ludvíka Svobody absolvovala vlakový a pěší přesun z Buzuluku do Charkova a v noci na 3. března pak posledních 50 km na frontu do prostoru Arťuchovka – Sokolovo – Mirgorod. 8. března 1943 svedl 1. čs. polní prapor boj, který stál život více jak 100 padlých, 30 nezvěstných a dále více jak 100 raněných. Prapor utrpěl čtvrtinu ztrát, ale svůj úkol – splnil.
 
V posledních letech, vnuci a pravnuci hrdinů od Sokolova a Bachmače mají znovu zájem o činy svých předků. Období ideologického pokřivení těchto významných událostí vojenských tradic mělo vliv na informovanost o činech našich legionářů a vojáků jak za I. tak i II. světové války. Podle dostupných informací dnes žije ještě posledních 15 příslušníků 1. čs. polního praporu, který bojoval u Sokolova.
 
Na počest všech čs. legionářů na Rusi v letech 1914 - 1920, československých vojáků v Sovětském svazu v letech 1939 – 1945, u příležitosti 95. výročí bitvy u Bachmače a 70 výročí bitvy u Sokolova pořádáme a dovolujeme si Vás tímto pozvat na
 
BACHMAČ – SOKOLOVO 2013
 
 
Termín akce :              4. března 2013 až 10. března 2013
 
Trasa:                          Brno – Břeclav – Budapest – Užhorod – Lvov – Rovno – Kyjev – Bachmač – Charkov – Zmiiv – Sokolovo – Kyjev – Zborov u Tarnopolu (Ozerná, Kalinivka) – Užhorod – Budapest – Bratislava – Brno
 
Přeprava :                    soukromý přepravce Brno – typ autobusu Neoplan Megaliner.
 
Počet míst k přihlášení:          50 osob k uskutečnění pochodů Pisky - Bachmač (cca 15 km) a Charkov – Sokolovo (nočních 50 km)
                                               30 osob pro rekonstrukci bitvy u Sokolova v dobových uniformách
 
Cena:                          5.000,-- Kč. Splatnost ceny ve dvou splátkách. Záloha 3.000 Kč do 31. 10. 2012. Zbývající část do 31. 1. 2012. V ceně je zahrnuta doprava, 2 až 3 noci ubytování, společná závěrečná večeře, pamětní medaile pochodů. Termín přihlášek do 30. 9. 2012, na základě závazné přihlášky obdrží účastník veškeré pokyny včetně čísla účtu a variabilního symbolu, storno poplatek za neúčast 1000 Kč ze zaplacené zálohy.
 
Ubytování:                  Většina cesty bude formou přejezdů, jsou plánovány 2 až 3 ubytování  a odpočinek mimo bus.
 
Stravování:                 Vlastní zdroje, v bus vlastní kuchyňka pro uvaření čaje, kávy. V době pochodů zabezpečen pitný režim. Jsou plánovány 3 společné teplá jídla – Kyjev, Sokolovo, Užhorod.
 
Ústroj:                         Uniforma vz. 95 se všemi náležitostmi dle výstrojního předpisu. I v případě, že se nebude jednat o profesionálního vojáka nebo příslušníka Aktivní zálohy, ale o člena Klubu vojenské historie, vyžadujeme ústroj dle výstrojního předpisu. Při jednotlivých pochodech a rekonstrukci bitvy dobové oblečení opět dle ústroje. V žádném případě neslučitelné doplňování součástek oděvů různých období a hlavně ZÁKAZ DOVOZU JAKÝCHKOLIV ZBRANÍ – CHLADNÉ I PALNÉ. V případě jiných zájemců oblečení dle charakteru dané akce.
 
Neplacené volno:        Vojáci z povolání si mohou zažádat u svého nadřízeného na tuto akci status neplaceného volna, v případě potřeby jsme ochotni napomoci a informovat velitele útvaru o této možnosti.
 
 
 
 
 
Časový rozvrh:                      
 
Po 4. března 2013       7:00                Slavnostní nástup před odjezdem za předpokládané účasti primátora města Brna a hejtmana Jihomoravského kraje a zástupců AČR – Brno nástupiště Univerzity obrany
                                    9:30                Slavnostní odhalení pamětní desky plukovníka Karla Krupici - příslušníka 1. čs. polního praporu v SSSR a bojovníka od Sokolova 1943 – Břeclav
                                    11:00              Břeclav – Budapest – Čop - Užhorod – Lvov – Rovno – Kyjev
Út 5. března 2013       10:00              Kyjev – prohlídka památníků čs. legionářů – Česká Družina, čs. vojáků při osvobozování Kyjeva 1943, památník II. světové války a města v doprovodu průvodce z partnerských klubů vojenské historie a za předpokládané přítomnosti vojenského přidělence ČR.
18:00              Ubytování v hostelu
20.00              večeře s partnerskými veteránskými organizacemi v Kyjevě
St 6.března 2013         8:00                odjezd směr Bachmač – 95. výročí bojů o Bachmač čs. legií, zvláště 6. Pluku „Hanáckého“ a 7. Pluku „Tatranského“
                                    12:00              Pěší pochod 15 km na památku čs. legionářů bojujícím před 95 lety u Bachmače – železniční stanice Pisky - Bachmač
16:00              pietní akty u pomníku čs. legionářů Velika Doč a nádraží Bachmač spojené s prohlídkou míst bojů v roce 1918 a místním muzeem
                                    19:00              odjezd směr Charkov
Čt 7. března 2013       noční příjezd do Charkova
                                    Odpočinek v hostelu nebo prohlídka města před nočním pochodem Charkov – Sokolovo
12:00              účast na vzpomínkových akcích v Charkově k 70. výročí bojů o Charkov a Sokolovo včetně návštěvy muzea II. světové války
                                    15:00              Pietní akt u nemocnice Charkov
                                    18:00              Start rekonstrukčního pochodu Charkov – Zmiiv - Sokolovo (40 až 45 km)
Pá 8. března 2013       do 5:00 hodin Příchod do Zmiiv
                                    Mezi 6:00 a 7:00 hodin          Společný pěší odchod všech příslušníků výpravy do Sokolova (8 km)
                                    9:00 hodin      Slavnostní příchod do Sokolova
                                                           Program dle ukrajinské strany včetně účasti na rekonstrukci bitvy
                                    22:00 hodin    Odjezd směr Tarnopol – Zboriv (Ozerná, Kalinivka)
So 9. března 2013       10:00 hodin    Pomník čs. legionářů v Ozerné a Kalinivce – pietní akt s položením věnců za účasti generálního konzula ČR ve Lvově
                                    16:00 hodin    Užhorod – pietní akt na počest obránců Podkarpatské Rusi 1938 – 1939, poté společná večeře a předání slavnostních medailí za účast na akci, dále hraniční přechod Čop směr Budapest – Bratislava - Brno
Ne 10. března 2013    10:00 - 11:00  Slavnostní nástup a ukončení na nástupišti Univerzity obrany Brno
                                    Rozjezd domů
 
Po celou dobu zajištěn zdravotnický doprovod, včetně pořízení filmového záznamu celého akce.
 
Dopravu do Brna a z Brna si zajistí každý účastník sám na vlastní náklady.
 
V případě absolvování historických pochodů – replika pamětní medaile na stužce k 95. výročí bitvy u Bachmače a 70. výročí bitvy u Sokolova. Na vyžádání VZP dostanou potvrzení o absolvování pochodů pro záznam tělovýchovným náčelníkům útvaru.
 
Tento návrh propozic se může změnit dle aktuální situace a dohovorů s ukrajinskou stranou.
Organizátoři akce si vyhrazují právo zrušit akci nejpozději do 15. října 2012 v případě, že nebude přihlášen dostatečný počet osob pro zajištění přepravy
 
 
Vedoucí a organizátoři akce:
Vedení a logistické zabezpečení
- František Trávníček – Valtice, 734315610, Travnicek.F.Frantisek@seznam.cz
Organizace pochodů – Radim Chrást – Jihlava, 777001291, radim.ch@atlas.cz
 
 
Závaznou přihlášku zašlete mailem  BachmacSokolovo2013@seznam.cz  nejpozději do 30.9.2012
 
 
 
 
Závazná přihláška
 
 
 
Jméno a příjmení:        ……………………………………………..            rok narození    …………………..
 
Trvalé bydliště:           ………………………………………………………………………………….
 
Organizace:     ………………………………………………………………………………………………….
 
Telefon a mail             ………………………………………………………………………………….
 
 
Závazně se přihlašuji na akci BACHMAČ – SOKOLOVO 2013
 
Přihlašuji se dle propozic na pochody Bachmač (15 km) a Sokolovo (50 km)
 
Budu mít uniformu :
 
Čs. legie na Rusi Čs. armáda 1918 – 1939 Čs. armáda v SSSR 1943 Uniforma AČR vz. 95 Civilní oblečení
 
Mám – Nemám zájem se aktivně zúčastnit rekonstrukce bitvy u Sokolova v dobové uniformě 1. čs. polního praporu v SSSR z roku 1943.
 
Zavazuji se v případě této závazné přihlášky uhradit zálohu na danou akci do 31.10.2012 s tím, že číslo účtu mi bude sděleno nejpozději 5.10.2012.
 
Závaznou přihlášku zašlete mailem  BachmacSokolovo2013@seznam.cz  nejpozději do 30.9.2012. Pro zařazení do výpravy bude bráno v úvahu datum přihlášení a datum odeslání zálohy.