Branný den - Lysice

Napsal admin dne 10. 05. 2015 v 11:53

Branný den – Základní škola Lysice
 
Dne 7.5.2015 jsme se účastnili propagačně naučné akce v obci Lysice. Naším úkolem zde bylo přiblížit žákům 2. stupně význam a činnost aktivních záloh AČR.
V 8:00 začala žákům výuka simulovaným poplachem, kdy provedli za dozoru učitelů ukázkovou evakuaci školy. Po ukončení tohoto nácviku se všichni  žáci účastnili nástupu příslušníků jednotky AZ Brno. Zde měli po krátkém představení  a popisu úkolů jednotky možnost shlédnout ukázku činnosti na Kontrolně propouštěcím místě při zadržení nebezpečné osoby.
.

 Po této ukázce následovalo představení a ukázka činnosti příslušníků PČR.
Po celé dopoledne pak probíhalo po informačně/naučné „kolečko“. Žáci po skupinách obcházeli stanoviště, kde probíhalo podrobné seznámení  s činností jednotek IZS (PČR,HASIČI,AZ AČR). Jednotka AZ vytvořila čtyři stanoviště na kterých předváděla výzbroj a výstroj.  Dále vytvořila stanovišt, kde byla vysvětlena první pomoc vojáků v boji a stanoviště kde žáci museli předvést svoji zdatnost při střelbě na cíl (airsoftové zraně), hodu granátem a překonání stanoveného úseku se zátěží a plazením.
.

Po ukončení této dopolední činnosti  následovala krátká pauza na oběd . Po obědě byla provedena krátká ukázka taktického přesunu družstva a činnost při napadení  protivníkem.

Ukončení  proběhlo při nástupu jednotky AZ před žáky ZŠ a provolání 3× ZDAR,  jako díky za pozornost žákům a díky všem příslušníkům jednotky za plné nasazení .