CZECH ARMY STRONGMAN 2015

Napsal Radovan dne 08. 04. 2015 v 20:01

Propozice šestého ročníku závodu
             CZECH  ARMY STRONGMAN 2015
 
Oddíl silového trojboje Power Břeclav, Československý legionář a ČsOL - Jihomoravská krajská jednota pořádají šestý ročník vojenské silové soutěže družstev a jednotlivců „Czech Army Strongman“. Soutěž je prioritně určena pro členy AČR, AZ AČR, členy ČsOL a integrovaného záchranného systému, policie nebo HZS. Po domluvě s pořadateli pro doplnění počtu soutěžících bude umožněn omezeně i start bez příslušnosti k těmto složkám.
 
Pořadatelé: Ing. Karel Černoch, Bc. Radovan Kaděra
 
Ředitel soutěže a hlavní rozhodčí: Bc. Radovan Kaděra
 
Pomocní rozhodčí: Členové oddílu Power Břeclav
 
Zdravotník: rtm. Petr Portl
 
Termín: 18. 4. 2015
 
Lokace: areál fotbalového stadionu Tatran Břeclav.
 
Časový rozvrh: 9.00- 9.30 Zahájení soutěže, vysvětlení jednotlivých disciplín, 9.30-13.00 soutěž družstev, 13.00- 14.30 soutěž jednotlivců, 14.30- 15.00 sečítání výsledků, 15.00 – 16.00 závěrečné vyhodnocení a předání cen soutěžícím. Po soutěži možnost posezení s kamarády u táboráku, opékání buřtů a jiná zábavná odpočinková činnost.
 
Soutěže družstev: Tříčlenná družstva soutěží v pěti silových disciplínách, kde se hodnotí zvlášť jednotlivé disciplíny. Výsledky se tedy neustále mění, a až po zhodnocení všech pěti disciplín je možno součtem zjistit, které družstvo je nejlepší a která družstva jej následují.
 
Disciplíny: Bench press družstva – Na činku je naloženo 75 kilogramů, a družstvo musí vytvořit co nejvíce platných benchpresových opakování. V časovém limitu 5 minut se mohou libovolně na lavičce střídat a pokusy se sčítají.
 
Přenášení břemena na čas a danou vzdálenost: Břemeno budou přenášet postupně všichni členové družstva. Přenášet se bude několik břemen na čas na dráze asi 10m. Jednotlivé časy všech z družstva se sečítají a dají výsledek celého týmu.
 
Atlasův kámen:  Na zemi je položen kámen, který musí soutěžící přehodit přes 1.5 metru vysokou překážku. Každý soutěžící tak musí učinit třikrát. Čas se opět měří od začátku prvního soutěžícího do konce třetího přehození posledního z družstva.
 
Pneumatika: každý soutěžící z družstva postupně provádí opakování převracením pneumatiky v časovém limitu. Součet nejlepších pokusů pak tvoří výsledek týmu.
 
Tajná disciplína ředitele závodu: Jedna z disciplín bude tajná. Ředitel závodu tuto disciplínu odtajní až při samotném zahajování soutěže. Bude to některá z klasických silových disciplín.
 
NOVINKA 2015!!! VÍCEBOJ ŽEN:
 
Žen předpokládáme v soutěži pouze několik, takže není možné tvořit týmy. Proto ženy soutěží každá sama za sebe, nejedná se tedy o soutěže družstev. Jejich víceboj se skládá z:
 
1) Benchpressu s 50% tělesné hmotnosti na čas 2 minut
2) přenášení břemen na čas
3) obracení pneumatiky na čas
4) vrh koulí, kde se hodnotí nejlepší pokus ze tří možných
 
Výsledky víceboje žen budou vyhodnoceny samostatně.
 
Soutěž jednotlivců: Mrtvý tah – V soutěži jednotlivců bude jedinou disciplínou Mrtvý tah. Soutěžící má 4 pokusy. Po rozcvičení nahlásí všichni startující hmotnost činky, na které budou začínat svůj první pokus, teprve poté započne samotná soutěž. Mrtvý tah bude hodnocen dle platných soutěžních pravidel silového trojboje. Jedinou výjimkou zde je, že bude povoleno provádět pokusy i bez speciálních soutěžních dresů, tedy ve sportovním úboru (teplácích). Soutěž jednotlivců bude rozdělena do váhových kategorií do 90 kg, do 110 kg, nad 110 kg a veteráni nad 40 let, tato kategorie však bude bez rozdílů Tělesné váhy jednotlivých soutěžících (bude spočítána koeficientem). Ze všech kategorií se potom vyhodnotí výpočtem koeficientu absolutní vítěz.
 
Vrh koulí: Klasická atletická disciplína kde má každý soutěžící tři pokusy, z nichž nejlepší se započítává jako výsledek.
 
Povolené vybavení: V průběhu celé soutěže je povoleno používání speciálních pomůcek, jako jsou opasky, bandáže na lokty, zápěstí i kolena, magnézium. Je povoleno i použití rukavic v soutěži družstev. V disciplíně jednotlivců rukavice nejsou povoleny, naopak je povolen soutěžní dres pro mrtvý tah. Dále je v soutěži jednotlivců zakázáno použití háků na zápěstí. Tzv. „trhaček“.
 
Startovné: V soutěži družstev bude každé družstvo platit při zápisu 500,- Kč příspěvek. Při startu v soutěži jednotlivců za každou z nich potom každý startující zaplatí startovné ve výši 200,- Kč.
 
Ubytování: Zajišťují si účastníci na vlastní náklady.
 
Strava:
Nebude zajištěna. Všichni soutěžící si prosím zajistěte stravu na celý den. Pitný režim bude zajištěn.
 
Ceny: První tři družstva, první tři z každé kategorie jednotlivců a absolutní vítěz jednotlivců obdrží věcné ceny plus medaile. Všichni účastníci obdrží diplomy.
 
Přihlášky: Posílejte elektronickou poštou nejpozději do 10. 4. 2015 na emailovou adresu  radovan.powerbull@seznam.cz
 
Přihlášky je třeba odesílat včas, neboť kapacita soutěžících může být z organizačních důvodů omezena!!!
 
Co se soutěže družstev týče, je potřeba u každého závodníka uvádět hodnost, datum narození a u celého družstva pak příslušnost k jednotce.

U soutěže jednotlivců je potřeba uvést nejen hodnost a datum narození, ale i přibližnou tělesnou váhu.
 
Zvláštní ustanovení:
Účastníci, pozvaní, hosté a návštěvníci souhlasí s možností zveřejnění fotografií a video záznamů, na kterých se mohou během akce objevit, být zaznamenáni nebo zachyceni, v médiích a na sítích, souhlasí s jejich šířením apod. bez námitek a bez jakýchkoli nároků vůči pořadatelům!
 
Vyhlášení: Na vyhlášení pro příslušníky ozbrojených sborů prosíme slavnostní uniformy, nebo alespoň služební stejnokroj.
 
Informace o soutěži:
http://cslegionar.cz/akce/czech-army-strongman/czech-army-strongman-2015/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZOR PŘIHLÁŠKY:


Soutěž Jednotlivci:
Přihláška- Jméno a příjmení: ………………………………………
Datum narození: ………………………………………..
*Hodnost: ……………………….. *Útvar: ……………./………….
Telefon: ……………………… Mail: ………………………………….
Přibližná váha v kg:……………………………………..
Ubytování: ………………………………………………..
 
 
 
Přihláška Družstva:
Název družstva:…………………………………………………………
**Příslušnost k jednotce: ……………………………………………
Kontaktní osoba: ……………………………………………………….
Telefon: ……………………… Mail: …………………………………..
 
Jméno příjmení Poznámka
    Vedoucí družstva
     
     
 
 
 
 
V Brně dne: 20. 3. 2015


Radovan Kaděra
Karel Černoch