Den v uniformě

Napsal admin dne 05. 11. 2015 v 20:30

11. 11. 2015 - Den v uniformě , doplnění

Chlapi a děvčata ;-)
pokud plánujete připojit se k iniciativě "den v uniformě" a pak poslat fotku s potřebnými údaji (viz níže), jsou možné dvě varianty ústroje. Jde hlavně o to, aby když se sejde několik desítek fotek, tak aby tam nebylo 5 různých variant ústroje. Předpokládám, že všichni chceme reprezentovat AZ v tom nejlepším světle. Dnes jsem viděl nástřel tiskové zprávy, která půjde "do světa" v pondělí a NGŠ v ní říká: „Oceňuji iniciativu vzešlou z řad samotných příslušníků Aktivních záloh a plně ji podporuji. Vnímám ji také jako hrdé a oprávněné vyjádření příslušnosti k Armádě České republiky..." tak by bylo škoda to "shodit" tím, že se nedokážeme mezi sebou domluvit co na sebe ;-)
Zkuste udělat fotku "z pracoviště" , klidně ať je vidět pozadí, kalendář firmy, kolegové... nedělejte fotku jako na občanku, noviny si to oříznou podle potřeby...
Opravdu jsem zvědavý na avizovanou fotku záložáka, co bude v uniformě celý den řídit tramvaj MHD ;-) to bude bomba! Předem díky Franto!

Na fotku jsou tedy dvě varianty ústroje:
-maskáče + vlčí mák nad levou horní kapsou (pozor na tričko, ať není moc "orvané" okolo krku) viz příloha "v-mák-maskáče"
-"extrovky" vz. 97 s bílou košilí, vázací kravata, bez šňůr + vlčí mák na levé klopě v její spodní části viz příloha "v-mák-vz-97" (není to fotka mého saka ;-)

Konzultoval jsem to s odborníky na výstroj, normálně ústroj stanovuje nadřízený, tohle je ale "naše iniciativa" a já to pouze koordinuji. Maskáče jsou jasné, ale vz. 97 má víc variant (zelená košile, bílá košile, bílá košile + šňůry a všechny jsou správně). Pokud jdete někam k památníku, mějte klidně šňůry, ale pokud budete v práci v "extrovkách" buďte beze šňůr a pošlete fotku beze šňůr. Navíc, podle toho co jste mi říkali/ psali, většina z Vás má pouze bílou košili.

Mějte se a těším se na Vaše fotky!
cimba
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

původní text: 

Zpracoval: des. Ing. Václav Karban, vaclav.karban@gmail.com

1. Úvod
Na památku konce jednoho z nejkrvavějších konfliktů v historii lidstva z pohledu ztrát na životech vojáků, 1. světové války, je 11. listopad dnem veteránů. V naší zemi, na rozdíl například od Spojeného království, je tento den poněkud opomíjený. Vzhledem k bezpečnostní situaci, plánovaným změnám v Aktivních zálohách a rozšíření počtu vojáků v týchž i změnám v naší společnosti je, domníváme se, právě nyní nejlepší čas pro vhodnou iniciativu "zdola", která by pomohla zvýšit povědomí o vojácích v v záloze a jejich místě i roli ve společnosti v jiném kontextu než jsou mediální zprávy o plánovaných investicích do této součásti ozbrojených složek. V následujícím textu se pokusíme navrhnout akci, která by - mimo jiné - k tomuto mohla přispět. Akci jsme nazvali "den v uniformě" a tkví v tom, že vojáci AZ stráví podle možností běžný den v uniformě ve svých civilních zaměstnání.
Po tomto krátkém úvodu následuje drobná literární rešerše posledních zpráv z Internetu o AZ, z nichž vyjímáme zprávy specializovaných serverů, následuje zámysl akce s popisem plánovaných cílů (CO chceme dosáhnout), poté popis samotné akce (JAK toho chceme dosáhnout), dále potřebné organizační zajištění s vodítky pro nacenění a shrnující závěr.

2. Literární rešerše
Podíváme-li se do zpráv jednotlivých největších zpravodajských serverů na zprávy ohledně aktivních záloh,  zjišťujeme, že zprávy o AZ jsou velmi kusé, i když v zásadě neutrální.

2.1. idnes.cz
Projedeme-li vyhledávačem "google" slovní spojení idnes aktivní záloha, nacházíme "na první dobrou" tři zpávy ze serveru idnes: leden 2013, duben 2015 a červen 2015. Dva ze tří titulků se věnují finančnímu zajištění záloh (Leden 2013: Armáda bude lákat záložáky na dvojnásobnou odměnu a červen 2015: Armáda nabídne záložákům víc peněz a možnost vyrazit do misí). Jeden článek (duben 2014) se věnuje tomu, co je záloha a jak fungují odvody.

2.2. lidovky.cz
Stejný postup u serveru lidovky.cz dává lepší výsledky, článek z roku 2013 v titulku informuje že záložáci budou smět na mise a článek ze srpna t.r. informuje o tajném svolávání záloh do boje proti imigrantům. Zde se nesetkáváme s negativní zprávou.

2.3. ihned.cz
Identický postup, podobné výsledky. Starý článek (2012) o rozšiřování AZ a novější článek z března 2015

2.4. novinky.cz
Jeden článek - zálohy se mají stát poloprofesionálním sborem.

2.5. Závěrem
Nejčastější zprávy o AZ nacházíme na specializovaných serverech (server MO, servery jako postapo.cz a podobně). Každá další pozitivní zpráva nebo alespoň příležitost informovat může vylepšit obrázek Záloh ve společnosti.

3. Zámysl akce
Zamýšlená akce sleduje dva hlavní a jeden poboční cíl, které popíšeme níže.
3.1. Hlavní cíl - uctění válečných veteránů
Naplánováním akce na den veteránů se vojáci AZ připojí diskrétním, ale přitom viditelným způsobem k uctění památky padlých válečných veteránů a vzdají hold žijícím novodobým veteránům.
3.2. Hlavní cíl - propagace aktivní zálohy
Akce je nenásilnou propagací aktivní zálohy, upozorněním na existenci vojáků v záloze v běžném životě.
3.3. Poboční cíl - stmelení vojáků aktivní zálohy
Akce je další společnou aktivitou vojáků AZ, která má potenciál podpořit v nich pocit sounáležitosti.

4. Provedení
Provedení akce je velmi jednoduché. Vojákům bude odkomunikováno, aby jeden den (11. listopadu) strávili celý ve své uniformě, v minimalistické variantě by ráno šli v uniformě do práce a odpoledne z práce domů. Tím jasně vyjádří:
1) Svou příslušnost k AZ - budou tak viditelně identifikovatelní a mohou být vystaveni otázkám okolí.
2) Uctí minulé i současné válečné veterány - tím, že se k nim přihlásí nošením uniformy.
Podmínkou účasti na akci je přísná ústrojná kázeň podle platného předpisu a dohovor s vlastním zaměstnavatelem. V běžném provozu lze určitě užít uniformy vz. 92 resp. vz. 95, i když je jasné, že to není možné provést vždy a všude, obzvláště tam, kde zaměstnavatel stanovuje pravidla oblékání (dress code). Proto navrhovatelé zvažují "minimalistickou" variantu, kdy by voják v AZ "pouze" v uniformě šel do práce a z práce. I to je symbolické přihlášení se k ideálům, za něž umírali veteráni a vyjádření sounáležitosti s AZ, resp. AČR. Pro vojáky, kteří vlastní (pořídili si) uniformu vz. 97, nabízí se možnost, aby šli do práce/strávili den, v této uniformě, o níž se navrhovatelé domnívají, že by měla splňovat i „dress code“ většiny zaměstnavatelů pro úřednické pozice. Je však vždy lepší nejprve se informovat u svého zaměstnavatele a v případě negativního stanoviska, se uchýlit (v případě zájmu) k výše zmiňované minimalistické variantě.

5. Organizační zajištění a vodítka pro nacenění
Navrhovatelé se domnívají, že není třeba zásadnějšího organizačního zajištění. Informace lze komunikovat formálními i neformálními kanály (Facebook), avšak vždy je třeba zároveň komunikovat správnou ústrojní normu. Zároveň s akcí je třeba připravit tiskovou zprávu pro média, že se taková akce bude konat, případně se domluvit s příslušníky AZ, kteří by byli ochotní o akci promluvit, apod. To vše spadá do gesce zaměstnanců resortu obrany / VZP a lze po nich legitimně požadovat v rámci plnění jejich služebních/pracovních úkolů bez jakýchkoliv vícenákladů. Navrhovatelé doporučují určit jednu osobu jako SPOC [Single Point of Contact] pro zodpovídání případných otázek z médií a podobně (kontakt uveřejnit v tiskové zprávě). Jelikož vojáci AZ mají své uniformy doma (případně si uniformy vz. 97 pořídili z vlastních zdrojů, pro ty, kdo je má), není ani zde nutné jakkoliv materiálně intervenovat a nic organizačně zajišťovat. Náklady na celou akci se tedy limitně blíží nule.

6. Závěr
Impakt Aktivních záloh do médií, mimo specializovaná periodika, je velmi malý. Navrhovatelé se domnívají, že tato drobná, ale přesto dostatečně "viditelná" akce by mohla s minimem nákladů přinést velký mediální efekt a v případě, že by se stala pravidelnou akcí (což je záměr navrhovatelů) by se stala důstojnou připomínkou neprávem opomíjeného významného dne a ukázkou toho, že Aktivní zálohy jsou mostem mezi armádou a společností. 


Dodatek :
Chlapi a děvčata ;-)
posílám doplňující informace ke "dni v uniformě AZ" 11.11.

-11.11. příslušníci(ce) AZ, kteří(é) chtějí a mají možnost, mohou jít do práce v uniformě (podle možností v ní budou celý den, nebo jen přijdou a odejdou)
-tím, že si na den veteránů příslušníci AZ vezmou uniformu tak vyjádří úctu minulým i současným veteránům a zároveň vyjádří svou příslušnost k AČR/ AZ
-jde o iniciativu středočeské roty, která se velmi líbí na GŠ, včetně NGŠ a podle reakcí které od Vás mám, ji vnímá pozitivně naprostá většina z Vás
-je to dobrovolné !!!!! (nikdo nikoho k ničemu nenutí!)
-pro všechny kteří se akce chtějí zúčastnit pak platí přísná ustrojovací kázeň a mějte připravené vysvětlení, proč jste v práci v uniformě (uctít válečné veterány a vyjádřit příslušnost k AZ)

K organizaci

-9.11. o akci bude informovat tiskové GŠ, pak se o tom můžete bavit třeba na FB
-11.11. Vaši fotku v uniformě na pracovišti pošlete mě (a já to pošlu souhrnně do internetových novin), fotku můžete sdílet i na FB


Vlčí máky
Pro všechny a zejména pak pro ty co chtějí poslat (nebo jen sdílet na FB) svou fotku v uniformě na pracovišti, přikládám informace kde koupit vlčí máky http://anlet.webnode.cz/products/vlci-mak-kvetina-do-klopy/
-výdejní místa http://www.anlet.cz/
-vojenský fond solidarity bude také distribuovat vlčí máky za dobrovolný příspěvek, v Praze budou k dispozici od 2.11. na GŠ, DAP, VHÚ a patrně i na dalších místech, oficiální výzva bude zveřejněna na www.army.cz
-přikládám seznam spolupracovníků voj. fondu solidarity + mapu, se kterými se můžete spojit a domluvit se na tom, jak si vlčí mák "koupit" (nepředávat mimo AZ, mají tam soukr. maily!!!)
-pokud někdo chcete poslat svou fotku v uniformě a všechno je to pro Vás daleko, napište mi a já Vám vlčí mák seženu a pošlu poštou

Fotky
Už je potvrzeno, že v internetových novinách vyjde následující den krátký článek a pod ním bude galerie fotek příslušníků AZ kteří se 11.11. k akci připojili
-svou fotku z pracoviště v uniformě -s vlčím mákem na levé klopě- pak pošlete mailem na cimburek363@gmail.com
-do mailu připište: hodnost, titul, jméno, příjmení, funkce v jednotce AZ, jméno Vaší firmy a Vaše pozice ve firmě
-např.: des. Ing. Josef Novák, velitel družstva, firma ČEZ, vedoucí odd. nákupu
-fotku pošlete co nejdříve, nečekejte až na večer, aby to v redakci mohli zpracovat a vyšlo to druhý den...