Letní kongres CIOR 2013

Napsal Aaron dne 07. 03. 2013 v 11:28

Tento rok se pravidelný (letos jde o 66. ročník) kongres organizace CIOR uskuteční mezi 30.7. a 2.8. v Brně.
CIOR je mezinárodní organizace záložních armádních důstojníků přičleněná k NATO. Působí jako lobbistická a vzdělávací platforma, má poradní hlas a v neposlední řadě umožňuje navazování a udržování osobních kontaktů mezi aktivními i záložními důstojníky armád NATO.

Kongres CIOR je událostí s vysokým profilem, během které se do Brna sjedou řádově stovky vojenských i civilních představitelů nějak spojených s záložními silami NATO. Akce je pod záštitou Jihomoravského kraje a statutárního města Brna a s podporou Ministerstva obrany. To taktéž počítá s účastí na úrovni minimálně náměstka ministra.
Podrobnosti o celé akci včetně časového harmonogramu obsahu jednotlivých jednání je možno najít na adrese www.cior2013.cz.

Vzhledem k tomu, že celá akce se koná v podstatě "u nás na dvorku", dostali jsme nabídku k účasti. Ta může mít v zásadě čtyři formy:
  1. Zapojit se do některé z pracovních skupin nebo plenárek jako pozorovatelé. Možné, ale vyžadovalo by to co nejvyšší hodnost (CIOR je důstojnická organizace) a slušnou angličtinu (jednacími jazyky jsou angličtina a francouzština). Témata jsou docela zajímavá (včetně sympozia na podporu zaměstnavatelů), ale je na uvážení každého, zda by účast zvládl.
  2. Zapojit se do paralelně probíhající soutěže ve vojenském pětiboji. Jsme zváni, ale je nutno myslet na to, že to nebude legrace. Pokud byste měl někdo zájem, ozvěte se nám (hodnosti zde nehrají roli).
  3. Zapojit se do organizace slavnostního zahájení a/nebo soutěže. V podstatě brigáda pro zájemce s angličtinou (částečně možná i pro lidi s omezenou znalostí angličtiny). Na slavnostním zahájení třeba zajištění kordonu kolem uzavřeného Náměstí svobody, na soutěži styčný důstojník doprovázející týmy soutěžících. Jednoduše řečeno pomocný pořadatel. Nedá se nyní přesně říci, kdy a kde všude byste mohli být potřeba. Kromě zahájení a soutěže připadají v úvahu třeba doprovod na studijních návštěvách nebo po Brně a další. Ani zde není hodnost relevantní.
  4. Zapojit se do slavnostního nástupu. Jsou koneckonců u nás, tak není důvod, proč bychom se slavnostního zahájení neměli účastnit jako rota. Vyžadovalo by ale reprezentativní počet osob, abychom postavili minimálně jednu četu.
Celá akce je s podporou Ministerstva obrany, lze na ni tedy získat povolávací rozkaz. To by znamenalo žold a náhradu mzdy.

Přípravy na pětiboj začínají již 24. července, od té doby každý den by bylo možné se zapojit jako pořadatel.
Oficiální zahájení proběhne 30. 7. cca od 16 do 19 hodin. 30. odpoledne je tedy doba, kdy by se člověk mohl zapojit jako pořadatelská služba v Brně. Někdy během této doby bychom také případně absolvovali slavnostní nástup.

Kompletní harmonogram akce, kde je mimo jiné možné nalézt i jednotlivé pracovní skupiny, naleznete zde (v angličtině).
Kdo byste měli zájem o jakoukoliv formu účasti, ozvěte se nám na az-brno@az-brno.cz.