Pohár VT 2015

Napsal admin dne 04. 10. 2015 v 18:51

Zdar

Klub vojáků v záloze Staré Brno, jednota Československé obce legionářské Valtice
a Svaz vojáků v záloze České republiky,
pořádají pro pěší roty Aktivní zálohy AČR
při KVV Brno, Zlín a Ostrava
 
11. ročník Poháru Vysokých Tater
31. 10. 2015
 
Střelnice Drahany
 
Víceboj jednotlivců ve střelbě z velkorážové pistole a útočné pušky.
Pořadatel a organizátor: KVZ Staré Brno, jednota ČsOL Valtice a SVZ ČR
 
Organizační výbor:
ředitel závodu : Ing. Zdeněk Maláník
hlavní rozhodčí : Jiří Stehno
PHK : Martin Čutta
velitel střelnice : Miloš Jelínek
inspektor zbraní, zbrojíř : Jiří Stehno
zdravotník : RZS Vyškov
Rozhodčí: Jiří Stehno 2-276, Ing. Zdeněk Malaník 3-286, Martin Čutta 3-290, Jan Kostelný KVV Zlín.
 
Soutěžící se chová podle pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR v platném znění s případnými odchylkami na základě čl. 2.6. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR, pokud jsou tyto uvedeny v těchto propozicích nebo jsou-li tyto řešeny orgány soutěže podle čl. 4.10. Všeobecných pravidel. Závodníci jsou povinni se při prezentaci prokázat předepsanými doklady podle čl. 4.7. Všeobecných pravidel. Při střelbě jsou všichni účastníci soutěže povinni v blízkosti palebné čáry a v dotčeném prostoru používat předepsanou ochranu sluchu a zraku. Po dobu soutěže jsou závodníci na střelnici povinni používat výstroj pro zbraň – opasek, opaskové pouzdro na zbraň a pouzdra na zásobníky zbraně. Dlouhé zbraně musí být na střelnici přenášeny bezpečným způsobem a v bezpečném stavu. Ve zbrani nesmí být zásobník. Závěr dlouhé zbraně musí být otevřený nebo ve zbrani musí být bezpečnostní komorová vlaječka. Zbraně a střelivo vlastní. Jsou povoleny zbraně střelecké kategorie VPi a UPu,dle článku 5.1. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.

Disciplíny:
Pistole

Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole.
Nástřel 2 rány, libovolně, v čase 1 min., položka 5 ran obouruč v čase 1 min., 5 ran pravou rukou v čase 1 min.,
5 ran levou rukou v čase 1 min., hodnocení H = z, terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy) ve vzdálenosti 25 m. Start disciplíny z přípravné čáry.

Akční střelba z velkorážové pistole – volná úloha.
8 ran s povinným přebitím zbraně, časový limit nestanoven, hodnocení H = z – t, provedení disciplíny
z opaskového pouzdra, nebo ze stolku za zástěnou. 2x2 rány z pravé strany, přebití a 2x2 rány z levé strany.
(po dvou ranách do každého terče z každé strany). Terčová sestava: 2 x 135/P 25 m,

2
Útočná puška

Mířená střelba na přesnost ze samonabíjecí útočné pušky.
Nástřel 2 rány v čase 1 min., položka 10 ran vleže v čase 2 min., hodnocení H=z, terč 135/P redukovaný
ve vzdálenosti 50 m. Start disciplíny ze střeleckého stanoviště, zásobník ve zbrani, prázdná komora.

Volná úloha ze samonabíjecí útočné pušky s krytím.
Upu 18 ran - stan. A 6 ran vstoje s bočním krytím, stan. B 6 ran vkleče s dolním krytím, stan. C 6 ran vstoje s bočním krytím. Povinné přebití mezi stanovištěm A a C. Terčová sestava: 3x135/P 25 – 35 m, po dvou ranách do každého terče z každého stanoviště. Start disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora.

Volná úloha ze samonabíjecí útočné pušky a pistole s krytím.
Úpu 12 ran – stan. A 6 ran vstoje s bočním krytím, stan. B 6 ran vkleče s dolním krytím, Po ukončení střelby z Úpu závodník odloží zbraň a pokračuje v plnění úlohy z VPi, 6 ran vkleče. Hodnocení H=Z-t, Terčová sestava: 3x135/P 25 – 35 m, po dvou ranách do každého terče z každého stanoviště a zbraně.
Start disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora. Pistole
v opaskovém pouzdře dtto (nebo na stanovišti B).

Organizační ustanovení:
 
Místo konání soutěže: Střelnice Drahany 31. 10. 2015, GPS: 49°26'36.55"N,16°53'55.68"E
Občerstvení: V omezeném rozsahu bude zajištěno na střelnici.
Pojištění: Všichni účastníci soutěže se musí sami na dobu konání soutěže pojistit krátkodobým úrazovým
pojištěním.
Protesty: Protesty se podávají podle čl. 6.10.1. Všeobecných pravidel s finančním vkladem 200,- Kč
Doprava: Vlastní
Zbraně a munice: Vlastní, případně možno dodat pořadatelem po předchozí dohodě.
Ocenění výsledků: Diplomy, medaile, věcné ceny a putovní pohár.
 
Příspěvek na náklady spojené s provedením soutěže: 50 Kč

Orientační časový plán soutěže:
 
8.30 – 8.45 prezentace závodníků, porada rozhodčích
9.00 nástup, rozprava se závodníky, zahájení soutěže
13.00 ukončení plnění disciplín, vyhodnocení výsledků
13.30 –14.00 vyhlášení výsledků
 
Závěrečná ustanovení, schvalovací část:
Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat bezpodmínečnou kázeň, řídit se propozicemi závodu, povely a pokyny rozhodčích. Závodníci startují na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.
Pořadatel, organizační a soutěžní výbor má právo na úpravu propozic, vyžádají-li si to nepředvídatelné okolností soutěže.

Jiří Stehno Ing.        hlavní rozhodčí
Zdeněk Maláník      ředitel závodu