Pohár VT 2016

Napsal admin dne 04. 10. 2016 v 07:00

Každoroční střelecká soutěž 

Očekávám vysokou účast. cool
 

                       

 

 

     Klub vojáků v záloze Staré Brno a jednota Československé obce legionářské Valtice

   pořádají pro pěší roty Aktivní zálohy AČR 

při KVV Brno, Zlín, Jihlava a Ostrava

 

                            12. ročník Poháru Vysokých Tater

29. 10. 2016

Střelnice Drahany

 

 

Víceboj jednotlivců ve střelbě z velkorážové pistole a útočné pušky.

 

Pořadatel a organizátor:    KVZ Staré Brno, jednota ČsOL Valtice  

Organizační výbor:

 ředitel závodu :   Ing. Zdeněk Maláník

 hlavní rozhodčí :  Jiří Stehno

 PHK :    Martin Čutta

 velitel střelnice :   Miloš Jelínek

 inspektor zbraní, zbrojíř : Jiří Stehno

 zdravotník :    RZS Vyškov

  

Rozhodčí: Jiří Stehno 2-276, Ing. Zdeněk  Malaník 3-286, Martin Čutta 3-290, Jan Kostelný KVV Zlín. 

 

Soutěžící se chová podle pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR v platném znění s případnými odchylkami na základě čl. 2.6. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR, pokud jsou tyto uvedeny v těchto propozicích nebo jsou-li tyto řešeny orgány soutěže podle čl. 4.10. Všeobecných pravidel. Závodníci jsou povinni se při prezentaci prokázat předepsanými doklady podle čl. 4.7. Všeobecných pravidel. Při střelbě jsou všichni účastníci soutěže povinni v blízkosti palebné čáry a v dotčeném prostoru používat předepsanou ochranu sluchu a zraku. Po dobu soutěže jsou závodníci na střelnici povinni používat výstroj pro zbraň – opasek, opaskové pouzdro na zbraň a pouzdra na zásobníky zbraně. Dlouhé zbraně musí být na střelnici přenášeny bezpečným způsobem a v bezpečném stavu. Ve zbrani nesmí být zásobník. Závěr dlouhé zbraně musí být otevřený nebo ve zbrani musí být bezpečnostní komorová vlaječka. Zbraně a střelivo vlastní. Jsou povoleny zbraně střelecké kategorie VPi a UPu,dle článku 5.1. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.

 

Disciplíny:

Pistole

 

Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole. 

Nástřel 2 rány, libovolně, v čase 1 min., položka 5 ran obouruč v čase 1 min., 5 ran pravou rukou v čase 1 min., 

5 ran levou rukou v čase 1 min., hodnocení H = z, terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy) ve vzdálenosti 25 m. Start disciplíny z přípravné čáry.

 

Akční střelba z velkorážové pistole – volná úloha.

12 ran s povinným přebitím zbraně, časový limit nestanoven, hodnocení H = z – t, provedení disciplíny 

 z opaskového pouzdra, nebo ze stolku za zástěnou. 2x2 rány z pravé strany, přebití a 2x2 rány z levé strany přechod do kleku a opět 2x2 rány (po dvou ranách do každého terče z každé pozice). Terčová sestava: 2 x 135/P ve vzdálenosti 25 m,

 

 

Útočná puška

 

Mířená střelba na přesnost ze samonabíjecí útočné pušky.

Nástřel 2 rány v čase 1 min., položka 10 ran vleže v čase 2 min., hodnocení H=z, terč 135/P redukovaný 

ve vzdálenosti 50 m. Start disciplíny ze střeleckého stanoviště, zásobník ve zbrani, prázdná komora.

 

Volná úloha ze samonabíjecí útočné pušky s krytím.

Upu 12 ran -  stan. A 4 ran vstoje s bočním krytím, stan. B 4 ran vkleče s dolním krytím, stan. C 4 ran vstoje s bočním krytím. Povinné přebití mezi stanovištěm A a C. Hodnocení H=Z-t Terčová sestava: 2x135/P 50 m, po dvou ranách do každého terče z každého stanoviště. Start disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora.

 

Volná úloha ze samonabíjecí útočné pušky

Úpu 15 ran – poloha vleže 5ran, vkleče 5ran, vstoje 5ran. Hodnocení H=z, terčová sestava 3x 135P redukovaný ve vzdálenosti 50m  

 

    

 

Organizační ustanovení:

 

Místo konání soutěže:  Střelnice Drahany 29. 10. 2016,  GPS:   49°26'36.55"N,16°53'55.68"E

Občerstvení:  V omezeném rozsahu bude zajištěno na střelnici. (párek bez piva!)

Pojištění:  Všichni účastníci soutěže se musí sami na dobu konání soutěže pojistit krátkodobým úrazovým  

                    pojištěním. 

Protesty:  Protesty se podávají podle čl. 6.10.1. Všeobecných pravidel s finančním vkladem 200,- Kč

Doprava:  Vlastní

Zbraně a munice:  Vlastní, případně možno dodat pořadatelem po předchozí dohodě.

        (Munice pro pistole ráže 9mm Lug. zajištěna, pro ůtočné pušky NE!)

Ocenění výsledků:  Diplomy, medaile, věcné ceny a putovní pohár.  

Příspěvek na náklady spojené s provedením soutěže:  50 Kč 

 

 

Orientační časový plán soutěže: 

 8.30 – 8.45  prezentace závodníků, porada rozhodčích                                         

            9.00  nástup, rozprava se závodníky, zahájení soutěže       

          13.00  ukončení plnění disciplín, vyhodnocení výsledků                                                

13.30 –14.00  vyhlášení výsledků

                       

          

Závěrečná ustanovení, schvalovací část:

Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat bezpodmínečnou kázeň, řídit se propozicemi závodu, povely a pokyny rozhodčích. Závodníci startují na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.

Pořadatel, organizační a soutěžní výbor má právo na úpravu propozic, vyžádají-li si to nepředvídatelné okolností soutěže.

 

 

 

                   Jiří Stehno                                                                                     Ing. Zdeněk Maláník

          hlavní rozhodčí                                                                                 ředitel závodu