Pohár Vysokých Tater 2012

Napsal Jura Stehno dne 28. 10. 2012 v 12:50

 
Pěší rota „plukovníka Františka Kopuletého" aktivních záloh KVV Brno
a klub vojáků v záloze Staré Brno

Vás zvou  na 

Pohár Vysokých Tater 17.11.2012

Střelnice SSK Tišnov
Víceboj jednotlivců ve střelbě z velkorážové pistole a útočné pušky.

Soutěžit se bude podle pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR v platném znění s případnými odchylkami na základě čl. 2.6. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR, pokud jsou tyto uvedeny v těchto propozicích a nebo jsou-li tyto řešeny orgány soutěže podle čl. 4.10. Všeobecných pravidel. Závodníci jsou povinni se při prezentaci prokázat předepsanými doklady podle čl. 4.7. Všeobecných pravidel. Při střelbě jsou všichni účastníci soutěže povinni v blízkosti palebné čáry a v dotčeném prostoru používat předepsanou ochranu sluchu a zraku. Po dobu soutěže jsou závodníci na střelnici povinni používat výstroj pro zbraň - opasek, opaskové pouzdro na zbraň a pouzdra na zásobníky zbraně. Dlouhé zbraně musí být na střelnici přenášeny bezpečným způsobem a v bezpečném stavu. Ve zbrani nesmí být zásobník. Závěr dlouhé zbraně musí být otevřený nebo ve zbrani musí být bezpečnostní komorová vlaječka. Zbraně a střelivo vlastní. Jsou povoleny zbraně střelecké kategorie VPi a UPu,dle článku 5.1. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.

Disciplíny :
Pistole

Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole.
Nástřel 3 rány, libovolně, v čase 1 min., položka 5 ran obouruč v čase 1 min., 5 ran pravou rukou v čase 1 min., 5ran levou rukou v čase 1 min., hodnocení H = z, terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy) ve vzdálenosti 25 m. Start disciplíny z přípravné čáry.
Akční střelba z velkorážové pistole - volná úloha.
12 (ev.14) ran s povinným přebitím zbraně, časový limit nestanoven, hodnocení H = z - t , provedení disciplíny z opaskového pouzdra, nebo ze stolku. Terčová sestava : 2 x PP 20 m + 2 x 135/P 25 m, po sestřelení obou PP, 5x do každého papírového terče.

Útočná puška
Mířená střelba na přesnost ze samonabíjecí útočné pušky.
Nástřel 3 rány v čase 1 min., položka 10 ran vstoje v čase 2 min., hodnocení H = z, terč 135/P ve vzdálenosti 50 m. Start disciplíny z přípravné čáry, zásobník ve zbrani, prázdná komora.
Rychlopalba ze samonabíjecí útočné pušky (2x3)x2.
Rychlopalba 2 krát 3 rány v čase 10 s vstoje na dva terče 135/P ve vzdálenosti 50 m - hodnocení H = z Provedení disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora. Střílí se dvakrát hned po sobě, do stejných terčů.
Volná úloha ze samonabíjecí útočné pušky.
Upu 18 ran - stan. A 6 ran vstoje, stan. B 6 ran vkleče a stan. C 6 ran vleže.
Terčová sestava: 3x135/P 25m, po dvou ranách do každého terče z každého stanoviště.
Start disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora.
Volná úloha ze samonabíjecí útočné pušky.
Úpu 12 ran - stan. A 6 ran vstoje, stan. B 6 ran vkleče s povinným přebitím mezi stanovištěm A a B. Po ukončení střelby z Úpu závodník odloží zbraň na stolek a pokračuje v plnění úlohy z VPi, 6 ran. Hodnocení H=Z-t, Terčová sestava: 3x135/P 25m, po dvou ranách do každého terče z každého stanoviště. Start disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora. Pistole v opaskovém pouzdře dtto (nebo na stolíku).


Organizační ustanovení :
Místo konání soutěže : Střelnice SSK Tišnov 17.11.2012 GPS 49°20'18.507"N, 16°26'49.942"E
Občerstvení : V omezeném rozsahu bude zajištěno na střelnici.
Pojištění : Všichni účastníci soutěže se musí sami na dobu konání soutěže pojistit krátkodobým úrazovým pojištěním.
Protesty : Protesty se podávají podle čl. 6.10.1. Všeobecných pravidel s finančním vkladem 200,- Kč
Doprava : Vlastní
Ocenění výsledků : Diplomy, medaile, věcné ceny a putovní pohár.
Příspěvek na náklady spojené s provedením soutěže: 100,- Kč
 
Orientační časový plán soutěže :
8.30 - 8.45                  prezentace závodníků, porada rozhodčích
          9.00                 nástup, rozprava se závodníky, zahájení soutěže
         13.00                ukončení plnění disciplín, vyhodnocení výsledků
13.30 -14.00               vyhlášení výsledků


Závěrečná ustanovení, schvalovací část :
Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat bezpodmínečnou kázeň, řídit se propozicemi závodu, povely a pokyny rozhodčích. Závodníci startují na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a na vlastní náklady. Pořadatel, organizační a soutěžní výbor má právo na úpravu propozic, vyžádají-li si to nepředvídatelné okolností soutěže.