Pohár Vysokých Tater 2013

Napsal Pospec dne 07. 10. 2013 v 17:59

Dne 16.11. se uskuteční střelecká soutěž " O pohár Vyskoých Tater 2013"
Pořadatelem je opět Jirka Stehno a akce proběhne na střelnici v Tišnově.

Pěší rota „plukovníka Františka Kopuletého“ aktivních záloh KVV Brno,
Klub vojáků v záloze Staré Brno a Svaz vojáků v záloze České republiky

Propozice
Pohár Vysokých Tater
16.11.2013
Střelnice SSK Tišnov

Víceboj jednotlivců ve střelbě z velkorážové pistole a útočné pušky.

Pořadatel a organizátor :  KVZ Staré Brno

Organizační výbor :

ředitel závodu :      Ing. Zdeněk Maláník
hlavní rozhodčí :    Jan Kohoutek
PHK :        Jaroslav Kříž
velitel střelnice :      SSK Tišnov
inspektor zbraní, zbrojíř :  Jiří Stehno
zdravotník :       RZS Brno

Rozhodčí disciplín: Jiří Stehno 2-276, Jaroslav Kříž 3-430, Ing. Zdeněk Malaník 3-286, Jan Kostelný KVV Zlín,

Soutěžící  se  chová  podle pravidel sportovní  střelecké  činnosti SVZ ČR  v platném znění s případnými odchylkami
na základě  čl. 2.6. Všeobecných pravidel  sportovní střelecké činnosti SVZ ČR, pokud jsou tyto uvedeny v těchto
propozicích a nebo jsou-li tyto řešeny orgány soutěže podle čl. 4.10. Všeobecných pravidel. Závodníci jsou povinni
se  při  prezentaci  prokázat  předepsanými  doklady  podle  čl.  4.7.  Všeobecných  pravidel.  Při  střelbě  jsou  všichni
účastníci soutěže povinni v blízkosti palebné čáry a v dotčeném prostoru používat předepsanou ochranu  sluchu
a  zraku.  Po  dobu  soutěže  jsou  závodníci  na  střelnici  povinni  používat  výstroj  pro  zbraň  –  opasek,  opaskové
pouzdro  na  zbraň  a  pouzdra  na  zásobníky  zbraně.  Dlouhé  zbraně  musí  být  na  střelnici  přenášeny  bezpečným
způsobem a v bezpečném stavu. Ve zbrani nesmí být zásobník. Závěr dlouhé zbraně musí být otevřený nebo ve
zbrani  musí  být  bezpečnostní  komorová  vlaječka.  Zbraně  a  střelivo  vlastní.  Jsou  povoleny  zbraně  střelecké
kategorie VPi a UPu,dle článku 5.1. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.

Disciplíny :

Pistole

Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole,
Nástřel 2 rány, libovolně, v čase 1 min., položka 5 ran obouruč v čase 1 min., 5 ran pravou rukou v čase 1 min.,
5ran levou rukou v čase 1 min., hodnocení H = z, terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy) ve vzdálenosti  25 m.
Start disciplíny z přípravné čáry.

Akční střelba z velkorážové pistole – volná úloha.
14 ran s povinným přebitím zbraně, časový limit nestanoven, hodnocení H = z – t , provedení disciplíny
z opaskového pouzdra, nebo ze stolku. Terčová sestava: 2 x IPSC 20 m + 2 x 135/P 25 m, po dvou ranách do
každého IPSC terče, 5 ran do každého papírového terče.


Útočná puška

Mířená střelba na přesnost ze samonabíjecí útočné pušky.
Nástřel 2 rány v čase 30 sek., položka 10 ran vstoje v čase 1 min., hodnocení H=z, terč 135/P redukovaný ve
vzdálenosti 25 m. Start disciplíny z přípravné čáry, zásobník ve zbrani, prázdná komora.

Rychlopalba ze samonabíjecí útočné pušky (3x2).
Rychlopalba 3 krát 2 rány v čase 10 s vstoje na dva terče 135/P reduk. ve vzdálenosti 25 m – hodnocení H = z
Provedení disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora.

Volná úloha ze samonabíjecí útočné pušky s krytím.
Upu 18 ran -  stan. A 6 ran vstoje, (z pravého ramene); stan. B 6 ran vkleče a stan. C 6 ran vstoje, (z levého ramene).
Terčová sestava: 3x135/P 25m, po dvou ranách do každého terče z každého stanoviště.
Start disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora.

Volná úloha ze samonabíjecí útočné pušky s krytím.
Úpu 12 ran – stan. A 6 ran vstoje, stan. B 6 ran vkleče s povinným přebitím mezi stanovištěm A a B. Po ukončení
střelby z Úpu závodník odloží zbraň na stolek a pokračuje v plnění úlohy z VPi, 6 ran. Hodnocení H=Z-t,  
Terčová sestava: 3x135/P 25m, po dvou ranách do každého terče z každého stanoviště.
Start disciplíny z pohotovostního postoje na palebné čáře, zásobník ve zbrani, prázdná komora. Pistole
v opaskovém pouzdře dtto (nebo na stolíku).

Organizační ustanovení:
Místo konání soutěže:  Střelnice SSK  Tišnov 16.11.2013  GPS  49°20'18.507"N, 16°26'49.942"E
Občerstvení:   V omezeném rozsahu bude zajištěno na střelnici.

Pojištění:  Všichni účastníci soutěže se musí sami na dobu konání soutěže pojistit krátkodobým úrazovým
pojištěním.

Protesty:  Protesty se podávají podle čl. 6.10.1. Všeobecných pravidel s finančním vkladem 200,- Kč
Doprava:  Vlastní

Zbraně a munice:  Vlastní, případně možno dodat pořadatelem po předchozí dohodě.
Ocenění výsledků:  Diplomy, medaile, věcné ceny a putovní pohár.
Příspěvek na náklady spojené s provedením soutěže:  0 Kč

Orientační časový plán soutěže:
8.30 –  8.45    prezentace závodníků, porada rozhodčích
9.00    nástup, rozprava se závodníky, zahájení soutěže     
13.00    ukončení plnění disciplín, vyhodnocení výsledků   
13.30 –14.00    vyhlášení výsledků
Závěrečná ustanovení, schvalovací část:

Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat bezpodmínečnou kázeň, řídit se propozicemi závodu, povely a
pokyny rozhodčích. Závodníci startují na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.
Pořadatel,  organizační a soutěžní výbor  má právo na  úpravu  propozic,  vyžádají-li si to nepředvídatelné okolností
soutěže.

Jan Kohoutek     Ing. Zdeněk Maláník
hlavní rozhodčí              ředitel závodu