Spolek AZ Brno

Napsal Aaron dne 30. 01. 2015 v 10:56


v souvislosti s chystaným zakončením roku pro Vás mám ještě jednu důležitou informaci. K některým z Vás se nejspíš už doneslo, že jsme se z více důvodů rozhodli naše aktivity kolem AZ formalizovat. Jako členové AZ totiž, pokud nejsme na cvičení, nemáme žádný formální status a co je horší, jako rota nemáme právní subjektivitu, nemůžeme tedy být partnerem při jednání s dalšími institucemi. Bez právní subjektivity si taky nedokážeme sáhnout na peníze z různých dotací.
Nejsnazším způsobem, jak právní subjektivitu získat, je založit spolek. Podle nového občanského zákoníku spolek nahradil dřívější a známější pojem "občanské sdružení".
Tento mail považujte za oficiální pozvánku na ustavující schůzi Spolku členů AZ AČR Brno, která se uskuteční 13. 12. od 18:00 v objektu kasáren Žítková. Program ustavující schůze bude následující:
1) seznámení s důvody vzniku a účelem spolku
2) volba předsedajícího schůze
3) soupis listiny přítomných
4) schválení stanov spolku
5) volba orgánů spolku a určení a pověření osoby, která podá návrh na zápis spolku
6) různé

Návrh stanov najdete v příloze pod následujícím odkazem: http://www.az-brno.cz/skladiste/stanovy_spolku.docx. Není dlouhý a není to ani složitá právničtina, takže prosím všechny, kdo mají o členství zájem, aby si jej přečetli. Členství ani jeho absence Vás v aktivitách AZ, FOS apod. žádným způsobem neomezí ani nezvýhodní, ale existence spolku nám z organizačního hlediska pomůže. Nechápejte to tak, že tady tvoříme nějaký "vnitřní kruh" nebo exkluzivní klub. Veškeré aktivity spolku budou samozřejmě otevřené i nečlenům (koneckonců spolek nebude minimálně zpočátku dělat nic jiného než zaštiťovat všechny ty naše dětské dny, tábory a Bítovy). Členové budou mít pouze výhodu hlasovacího práva.
Zatím neplánujeme, že by se členstvím ve spolku byly spojeny jakékoliv poplatky. Návrh počítá s tím, že členy by se mohli stát pouze ti příslušníci, kteří za sebou mají alespoň jeden tříletý turnus bez ohledu na to, zda v AZ stále jsou, nebo členství již ukončili. O členství však vždy rozhodne členská schůze. To také znamená, že pokud by to kdokoliv z Vás nezvládl na Žítkovou a chtěl se členem stát, nebude problém podat přihlášku kdykoliv později.
Na veškeré podrobnosti bude prostor přímo na Žítkové, pro Vaše otázky jsem ale samozřejmě k dispozici.

Novinky:
30. 12. 2014 - podal jsem žádost o zápis do rejstříku

9. 1. 2015 - dnes jsem obdržel usnesení Krajského soudu ve kterém jsem žádán, abych doplatil zbývající část soudního poplatku za zápis spolku do rejstříku ve výši 5 000 Kč. Po poradě s právníkem jsem došel k závěru, že soud udělal chybu a na žádný takový poplatek nemá nárok. Ve skutečnosti by měla být registrace spolku zcela zdarma (na jejich obhajobu můžu říct to, že zákon, který ruší poplatek za registraci spolku, platí od 29. 12.). Takže o víkendu sepíšu námitku a začnu s tím něco dělat. V prvním kroku musím přesvědčit Krajský soud v Brně, že ten poplatek nemá být 6 000 Kč. Až se mi to povede, zkusím z nich vyrazit zpět tu tisícikorunu, kterou jsem zbytečně zaplatil (poplatky byly zrušeny 29. 12., já jsem žádost podal 30. 12.). Je moje chyba, že jsem se spolehl na informace na internetu (tedy že za zápis se platí 1 000 Kč) a nezjistil si, že už se schvaluje zákon, který ten poplatek za pár dní zruší. Takže buď ty peníze dostanu ze soudu zpět, nebo je do pokladny roty zaplatím sám.

12. 1. 2015 - podal jsem námitku proti výše popsanému rozhodnutí. Pokud by to někoho zajímalo, text je tady: http://www.az-brno.cz/skladiste/zadost_o_zapis_namitka.docx

29. 1. – dnes mi bylo doručeno rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kterým se odmítají moje námitky k jeho původnímu rozhodnutí. Přeloženo do lidské řeči to znamená, že soud trvá na vlastním výkladu zákona, podle kterého jsou od 29. 12. 2014 od poplatků za zápis do rejstříku sice osvobozeny všechny spolky, ale až od svého založení. Nikoliv tedy fyzické osoby, které chtějí spolek založit. Těm se podle tohoto výkladu naopak zvýšil poplatek z 1 000 Kč na 6 000 Kč, protože zákonodárce zrušil článek, ve kterém bylo explicitně řečeno, že za založení spolku se platí 1 000 Kč a nyní tedy platí obecné ustanovení.