O násMÍSTO A ÚLOHA AKTIVNÍ ZÁLOHY

Aktivní záloha je nedílnou součástí zálohy ozbrojených sil. Záloha ozbrojených sil je definována § 27 branného zákona.
Vytváří se pro doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Její odlišnost spočívá především v dodržení principu dobrovolnosti, čímž se zvyšuje její kvalita jak v otázkách přístupu k výcviku, tak otázkách uvědomování si vlastenectví a podpory AČR na veřejnosti.
Úlohu AZ, jako nedílné součásti zálohy ozbrojených sil, je nutné spatřovat v návaznosti na předpokládaný způsob použití podle předurčení vojenského útvaru:
a) V míru v rámci vojenských cvičení dobrovolných:
• při živelných pohromách a katastrofách,
• jako možná podpora PČR při řešení regionálních konfliktu`.

b) Za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu:
• ve strukturách profesionální AČR a to i v případě nasazení mimo území ČR,
• při úhradě válečných ztrát,
• jako strážní, zásobovací nebo jiné podpůrné jednotky, které budou využity v době válečného konfliktu k podpoře válečných ozbrojených sil,
• k eliminaci diverzní činnosti
• při záchranných, zásobovacích pracích nebo při plnění úkolu podle potřeb AČR.

c) Při mírových operacích mimo území republiky